Колекція: Історія України

20 товарів

Книги з історії України пропонують захоплюючу подорож у минуле, розкриваючи різноманітні аспекти історичного розвитку цієї землі. Вони включають в себе давню історію України, що розповідає про величність Київської Русі, її культурні досягнення та політичні трансформації.

Давня історія України: Славетна Київська Русь

Давня історія України - це епоха, коли на території сучасної України виникла одна з найпотужніших держав середньовічної Європи - Київська Русь. Цей період відомий своїми культурними досягненнями, такими як християнізація киян, архітектурні шедеври Київської Русі, такі як Софійський собор, а також розвитком торгівлі та залізничних зв'язків з іншими державами.

Історія України XIX століття: Національне Відродження та Гетьманщина

XIX століття стало періодом національного відродження українського народу. Під впливом романтизму та націоналізму українське суспільство почало активно відстоювати свої права та культурний ідентитет. Цей період також відомий боротьбою за політичну автономію та створенням гетьманщини - форми української державності.

Військова історія: Боротьба за Незалежність та Територіальну Цілісність

Військова історія України включає в себе багато епохальних подій, таких як повстання козаків під проводом Богдана Хмельницького, війни за незалежність в XX столітті, а також сучасні конфлікти на сході країни. Ці події відображають боротьбу українського народу за свободу та територіальну цілісність.

Загальна історія України: У Контексті Світової Історії

Загальна історія України охоплює різні епохи та періоди розвитку країни, включаючи взаємозв'язки з іншими державами та регіонами світу. Вона розглядається у контексті світової історії та відображає важливі взаємодії та події, що вплинули на український народ.

Документи, Мемуари та Історична Публіцистика: Джерела Знань

Документи, мемуари, листи та щоденники стають важливими джерелами знань про історію України. Вони розкривають різні аспекти суспільного, політичного та культурного життя, дозволяючи нам краще зрозуміти минуле країни.

Історіографія та Аналіз: Розуміння Минулого

Історіографія та історична публіцистика допомагають розуміти та аналізувати історичні події, їх інтерпретації та вплив на сучасний світогляд. Вони допомагають нам краще зрозуміти минуле та використовувати ці знання для майбутнього.

Регіони України: Різноманіття та Взаємозв'язки

Книги з історії та культури регіонів України, їх особливості та взаємозв'язки з історією зарубіжних країн. Вони розкривають різноманіття культурних та етнічних традицій, а також вплив зовнішніх чинників на розвиток регіонів.

Середньовіччя та Київська Русь: Політичні та Культурні Трансформації

Середньовіччя в Україні розкривається через призму політичних, культурних та соціальних трансформацій, що відбувалися на теренах Київської Русі. Цей період відомий своїми культурними досягненнями та важливим впливом на розвиток українського суспільства.